De gemetselde nok

De meest gebruikte standaardoplossing is een nokafwerking met rode of zwarte (duif grijze) vorstpannen, platvol of halfrond opliggend gemetseld.

Steeds meer wordt ook de koperen afwerknok gebruikt.

De koperen nok

Voordelen :
1. Een constructief zeer degelijke afwerking
2. De nok is absoluut dicht tegen vocht
3. Geen vervuiling zoals op de gebakken stenen en cement
4. Geen afbrokkeling van cement of barsten
5. Het koperzuur houdt uw dak vrij van algen en mossen
6. Minder onderhoud door een algenvrij rieten dak

Rasenberg Rieten dak Rietendaken (42)

Eigenschappen :

De uitvoering met een koperen nokpan vraagt meer precisie en nauwkeuriger maatwerk dan de toepassing van de robuuste gebakken nokpan. Prijstechnisch komt de koperen nokafwerking iets duurder uit.

De koperen nokvorsten hebben een vast assortiment van toebehoren en zijn vervaardigd in hetzelfde materiaal.

  1. Natuur van het materiaal : het kopermetaal is gedeöxideerd aan de hand van fosfor (Cu/b), wat leidt tot zeer goede atmosferische corrosie.
  2. Fysische eigenschappen : soortelijk gewicht  8,92 kg/dm3 +- 0.02; lineaire uitzetting 1,68 per m en per 100°C; smeltpunt 1083°C
  3. Mechanische eigenschappen : koperbasis 0,7 mm; breukvastheid (N/mm2) – in de walsrichting 220-260 – in de dwarsrichting 240-300; rek bij breuk (%) – in de walsrichting 42% – in de dwarsrichting 15%