De ontwikkeling van het schroefdak (gesloten constructie) heeft bijgedragen tot het verkleinen van het brandgevaar van het rieten dak. Bij een dergelijk dak wordt het riet rechtstreeks op een gesloten ondergrond aangebracht, waardoor het niet mogelijk is dat zuurstof vanaf de onderzijde wordt aangezogen. Dit voorkomt de uitbraak van een rietbrand waardoor het riet in eerste instantie slechts gaat smeulen of zelfs dooft.

De brandveiligheid van het moderne rietdak kan voor 95% worden toegeschreven aan het schroefdak en voor 5% aan een additionele behandeling met een brandvertrager.

Derhalve zijn Inmiddels ook de verzekeringspremies van een gebouw met rieten dakbedekking vrijwel gelijkgesteld aan de van toepassing zijnde premies bij reguliere dakbedekkingen.

Open haard

Bij een schoorsteen of rookkanaal met een voldoende diameter kan probleemloos een open haard worden gebruikt met een rieten dakbedekking. Een vonkenvanger eventueel gecombineerd met een regenkap wordt wel aanbevolen.

De Vonkenvanger

Richtlijnen waaraan een vonkenvanger moet voldoen :

  1. De totale doorlaat moet minimaal 4x de oppervlakte van het rookkanaal zijn
  2. Vonkenvangers moeten van roestvrij staal zijn
  3. De maaswijdte van het gebruikte gaas moet liggen tussen de 9,5 en 12,5 mm
  4. De vonkenvanger moet voldoende stevig zijn bevestigd
  5. Het metaalgaas moet gemaakt zijn van rvs met een minimale diameter van 1mm
  6. Blikseminslag

Een pand met rieten dakbedekking heeft een gelijk risico op blikseminslag als ieder ander soortgelijk pand met een andere dakbedekking. De ligging van het pand (woonwijk, open veld) en hoogte van het pand spelen hierbij een rol. Terwijl de gevolgen van een brand bij een rieten dak vroeger desastreus waren (bij een open constructie), is dit niet het geval bij het schroefdak (zoals hierboven omschreven).

Rasenberg Afwerking Rieten dak Nokafwerking Rietendak (2)

Rasenberg Rieten dak Rietendaken (11)

Rasenberg Rieten dak Rietendaken (13)