Als u renovatie- en/of herstellingswerken aan uw woning laat uitvoeren, kan dat tegen 6 % btw (in plaats van 21 %). Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning, op voorwaarde dat:

  1. die uitsluitend wordt gebruikt als privéwoning (of slechts een bijkomstig gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen)
  2. die minstens 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen
  3. de werken rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerdworden
  4. de renovatiewerken werken zijn die betrekking hebben op de woning zelf en die voldoen aan de voorwaard
© 2015 Rasenberg – Bouwen in stijl!